نتایج در این بخش نمایش داده می شود

منتخب سردبیر

شهید تیمور فتحی

شهید تیمور فتحی


شهید تیمور فتحی نام پدر : حیدر  تاریخ تولد : 1345/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/01/01 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید احمد شمس

شهید احمد شمس


شهید احمد شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1346/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1367/07/16 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

سلامت

سبک زندگی

شهید مجید فتحی

شهید مجید فتحی

شهید مجید فتحی نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1344/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/08/13 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید تیمور فتحی

شهید تیمور فتحی

شهید غلامرضا عباسی

شهید غلامرضا عباسی

طلبه شهید فرج الله شمس

طلبه شهید فرج الله شمس

شهید حمید شمس

شهید حمید شمس

مشاهده مطالب بیشتر

فناوری اطلاعات

مهرجان ملازمين النور الأول

مهرجان لأعمال عوائل الشهداء والمجاهدين العراقيين في فيلق بدر و محور المقاومة

مشاهده مطالب بیشتر
شهید مجید فتحی

شهید مجید فتحی

شهید تیمور فتحی

شهید تیمور فتحی

شهید غلامرضا عباسی

شهید غلامرضا عباسی

طلبه شهید فرج الله شمس

طلبه شهید فرج الله شمس

آخرین مقالات

مهرجان ملازمين النور الأول


مهرجان لأعمال عوائل الشهداء والمجاهدين العراقيين في فيلق بدر و محور المقاومة

شهید مجید فتحی

شهید مجید فتحی


شهید مجید فتحی نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1344/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/08/13 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید تیمور فتحی

شهید تیمور فتحی


شهید تیمور فتحی نام پدر : حیدر  تاریخ تولد : 1345/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/01/01 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید غلامرضا عباسی

شهید غلامرضا عباسی


شهید غلامرضا عباسی نام پدر : غلامعباس تاریخ تولد : 1339/03/02 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1360/12/26 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

طلبه شهید فرج الله شمس

طلبه شهید فرج الله شمس


طلبه شهید فرج الله شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1344/01/03 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/21 سن : 19 سال وضعیت تاهل…

شهید حمید شمس

شهید حمید شمس


شهید حمید شمس نام پدر : علی تاریخ تولد : 1345/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید احمد شمس

شهید احمد شمس


شهید احمد شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1346/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1367/07/16 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید شیرزاد سماعی

شهید شیرزاد سماعی


شهید شیرزاد سماعی نام پدر : عباسعلی تاریخ تولد : 1341/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1361/11/16 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید علی روشن چراغ

شهید علی روشن چراغ


شهید علی روشن چراغ نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1344 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1361/01/04 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…