نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نویسنده: راوی

50مطلب موجود می باشد.
مهمترین رویداد ها

مهرجان ملازمين النور الأول


مهرجان لأعمال عوائل الشهداء والمجاهدين العراقيين في فيلق بدر و محور المقاومة

ارتش

شهید عباسعلی سالخورده


شهید عباسعلی سالخورده نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1350 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1369/10/17 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

بسیج

شهید حمیدرضا صفری


شهید حمیدرضا صفری نام پدر : حاجت آقا تاریخ تولد : 1361/12/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/8/12 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…

بسیج

شهید عباسعلی طاهریان


شهید عباسعلی طاهریان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/23 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ابراهیم یعقوبی
تیپ 91بقیه الله

شهید ابراهیم یعقوبی


شهید ابراهیم یعقوبی نام پدر : مانده علی تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1370/02/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمدسليميان -عزيز
بسیج

احمد سلیمیان(عزیز الله)


شهید احمد سلیمیان نام پدر : عزیز الله تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/02/19 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…

شهید رمضانعلی سبحانی
زرین شهر

شهید رمضانعلی سبحانی


شهید رمضانعلی سبحانی نام پدر :  یددالله تاریخ تولد : 1345 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/2/1 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهيد ابو حسن الجابري
دسته‌بندی نشده

الشهيد ابو حسن الجابري


نام : ابو حسن الجابری مشهور به : ….. سال تولد : …. محل تولد : استان ذی قار عراق درجه نظامی : فرمانده شهید آخرین مسئولیت…

سردار شهید حاج قاسم سليماني
-

شهید حاج قاسم سلیمانی


نام : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مشهور به : حاج قاسم سال تولد : 1335 محل تولد : کرمان درجه نظامی :  سپهبد آخرین مسئولیت : …