نتایج در این بخش نمایش داده می شود

اوشیان

3مطلب موجود می باشد.
شهید علی رضا رفیعی
اوشیان

شهید علی رضا رفیعی


شهید علی رضا رفیعی نام پدر : هادی تاریخ تولد : 1347/08/08 محل تولد : روستای اوشیان تاریخ شهادت : 1365/10/23 سن :  18 سال وضعیت تاهل…

شهید عبدالله اکبری
اوشیان

شهید عبدالله اکبری


شهید عبدالله اکبری نام پدر : خدارحم تاریخ تولد : 1336 محل تولد : روستای اوشیان تاریخ شهادت : 1365/10/19 سن : 29 سال وضعیت تاهل :…

شهید علی الوندی
ارتش

شهید علی الوندی


شهید علی الوندی نام پدر : محمد تاریخ تولد : …. محل تولد : روستای اوشیان تاریخ شهادت : …. سن : 22 سال وضعیت تاهل :…