نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بیت المقدس5

1مطلب موجود می باشد.
شهید فریدون غفارپور
ارتش

شهید فریدون غفارپور


شهید فریدون غفارپور نام پدر : عبدالحسین تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/21 سن : 23 سال وضعیت تاهل : مجرد…