نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تیپ 91بقیه الله

11مطلب موجود می باشد.
شهید ابراهیم یعقوبی
تیپ 91بقیه الله

شهید ابراهیم یعقوبی


شهید ابراهیم یعقوبی نام پدر : مانده علی تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1370/02/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمدسليميان -عزيز
بسیج

احمد سلیمیان(عزیز الله)


شهید احمد سلیمیان نام پدر : عزیز الله تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/02/19 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…

شهید احد صالحی
تیپ 91بقیه الله

شهید احمد صالحی


شهید احمد صالحی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1346/07/23  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/02/27 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید عباس سلیمیان
پاسدار

شهید عباس سلیمیان


شهید عباس سلیمیان نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1349/01/21  محل تولد : شهر ری تاریخ شهادت: 1367/04/07 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مهدی سلیمیان
بسیج

شهید مهدی سلیمیان (فرزند احمد)


شهید مهدی سلیمیان (فرزند احمد) نام پدر : احمد تاریخ تولد : 1341/05/16  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/07/27 سن : 26 سال وضعیت تاهل…

شهید فضل الله محمد بلند
بسیج

شهید فضل الله محمد بلند


شهید فضل الله محمد بلند نام پدر : محمدعلی تاریخ تولد : 1348  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1366/12/25 سن : 18 سال وضعیت تاهل…

شهید یعقوب کریمی
بسیج

شهید یعقوب کریمی


شهید یعقوب کریمی نام پدر : نور الله تاریخ تولد : 1348  محل تولد : فولاد شهر تاریخ شهادت: 1366/12/23 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید عبدالرضا کرمی
تیپ 91بقیه الله

شهید عبدالرضا کرمی


شهید عبدالرضا کرمی نام پدر : غلامعلی تاریخ تولد : 1348  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/03/26 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی قلعه تکی
تیپ 91بقیه الله

شهید علی قلعه تکی


شهید علی قلعه تکی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1349  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1367/01/29 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…