نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشجو

3مطلب موجود می باشد.
شهید محمود طاهری
بسیج

شهید محمود طاهری


شهید محمود طاهری نام پدر :  رضا تاریخ تولد : 1344/04/21 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/20 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حیدر سلیمیان
پاسدار

شهید حیدر سلیمیان


شهید حیدر سلیمیان نام پدر : محمد علی تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/28 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید بهزاد خادمیان
بسیج

شهید بهزاد خادمیان


شهید بهزاد خادمیان نام پدر : قدرت الله تاریخ تولد : 1342/08/06 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/25 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…