نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سرباز

74مطلب موجود می باشد.
شهید محمود طغیانی
زرین شهر

شهید محمود طغیانی


شهید محمود طغیانی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/11/27 سن : 21 سال وضعیت تاهل : …….

شنهید غلامرضا سلیمیان
رزمنده

شهید غلامرضا سلیمیان


شنهید غلامرضا سلیمیان نام پدر : علی تاریخ تولد : 1348 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/04/04 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)
رزمنده

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)


شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن) نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1347 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/06/02 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…

شهید سید ابراهیم حسینی
ارتش

شهید سید ابراهیم حسینی


شهید سید ابراهیم حسینی نام پدر : سید جلال تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/01/11 سن : 22 سال وضعیت تاهل…

شهید سید حبیب الله حسینی
ارتش

شهید سید حبیب الله حسینی


شهید سید حبیب الله حسینی نام پدر : عباس تاریخ تولد : 1335 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1359/11/23 سن : 24 سال وضعیت تاهل…

شهید حسین حاتمی
ارتش

شهید حسین حاتمی


شهید حسین حاتمی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/04/24 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسن رجایی
رزمنده

شهید حسن رجایی


شهید حسن رجایی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/04/21 سن : 21سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید غلامرضا جودکی
زرین شهر

شهید غلامرضا جودکی


شهید غلامرضا جودکی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1349  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1370/01/29 سن : 21 سال وضعیت تاهل : …….

شهید ابوالقاسم جعفری
ارتش

شهید ابوالقاسم جعفری


شهید ابوالقاسم جعفری نام پدر : محمد حسین تاریخ تولد : 1356 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1378/01/04 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…