نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شغل آزاد

3مطلب موجود می باشد.
شهید مظفر سلیمیان
بسیج

شهید مظفر سلیمیان


شهید مظفر سلیمیان نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1340  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/01/14 سن : 26 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد رضا دهقانی
چم آسمان

شهید محمد رضا دهقانی


شهید محمد رضا دهقانی نام پدر : اسکندر تاریخ تولد : 1353 محل تولد : روستای چم آسمان  تاریخ شهادت: 1374/02/18 سن : 18 سال وضعیت تاهل…

شهید امرالله خدابخشی
بسیج

شهید امرالله خدابخشی


شهید امرالله خدابخشی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1343 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/07/30 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…