نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای عراقی

3مطلب موجود می باشد.
محسن عزاقولی -عبادی
پاسدار

شهید محسن عزاقولی


شهید محسن عزاقلو نام پدر : عباد تاریخ تولد : 1336 محل تولد : عراق تاریخ شهادت: 1366/03/10 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید احمد داوودی
بسیج

شهید احمد داوودی


شهید احمد داوودی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1340 محل تولد : عراق تاریخ شهادت: 1365/10/21 سن : 24 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید ابراهیم الحلفی
رزمنده

شهید ابراهیم الحلفی


شهید سید حسین حسینی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1340 محل تولد : عراق تاریخ شهادت: 1369/12/25 سن : 29 وضعیت تاهل : …. محل…