نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مفقود الجسد

26مطلب موجود می باشد.
شهید سعید انصاری
رزمنده

شهید سعید انصاری


شهید سعید انصاری نام پدر : حسنعلی تاریخ تولد : …. محل تولد : …. تاریخ شهادت : 1362/11/12 سن : …. وضعیت تاهل : …. محل…

بسیج

شهید عباسعلی طاهریان


شهید عباسعلی طاهریان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/23 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ایاز امانی
رزمنده

شهید ایاز امانی


شهید ایاز امانی نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1347 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/04/21 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید خیرالله سلیمیان
ارتش

شهید خیرالله سلیمیان


شهید خیرالله سلیمیان نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1339  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1359/07/16-(روز های اول جنگ تحمیلی) سن : 20 سال…

شهید فریبرز فرجی
ارتش

شهید فریبرز فرجی


شهید فریبرز فرجی نام پدر : خدامراد تاریخ تولد : 1340  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1362/04/06 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید منصور عباسی
ارتش

شهید منصور عباسی


شهید منصور عباسی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1336  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1360/01/15 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید حسن ایازی
بسیج

شهید حسن ایازی


شهید حسن ایازی نام پدر : نصرالله  تاریخ تولد : 1334  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1359/07/24 سن : 25 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید علی اصغر شبانی
ارتش

شهید علی اصغر شبانی


شهید علی اصغر شبانی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1347  محل تولد : فولادشهر تاریخ شهادت: 1366/03/08 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید پرویز درویشی
بسیج

شهید پرویز درویشی


شهید پرویز درویشی نام پدر : رمضان  تاریخ تولد : 1339  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1359 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…