نتایج در این بخش نمایش داده می شود

والفجر4

20مطلب موجود می باشد.
شهید مسعود ترکی
باغبهادران

شهید مسعود ترکی


شهید مسعود ترکی نام پدر : فضل الله تاریخ تولد : 1347/06/06 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/07/28 سن : 15 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد علی سبکتکین
بسیج

شهید محمد علی سبکتکین


شهید محمد علی سبکتکین نام پدر : جانعلی تاریخ تولد : 1337 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/28 سن : 25 سال وضعیت تاهل…

شهید سیدمحمد سیدی
رزمنده

شهید سیدمحمد سیدی


شهید سیدمحمد سیدی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1339 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/30 سن : 16 سال وضعیت تاهل…

شهید نصرالله عطایی
پاسدار

شهید نصرالله عطایی


شهید سید مجید موسوی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1346/04/02 محل تولد : خرم آباد تاریخ شهادت : 1362/08/13 سن : 16 سال وضعیت…

شهید سید مجید موسوی
بسیج

شهید سید مجید موسوی


شهید سید مجید موسوی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1346/04/02 محل تولد : خرم آباد تاریخ شهادت : 1362/08/13 سن : 16 سال وضعیت…

شهید مسعود عابدینی
بسیج

شهید مسعود عابدینی


شهید مسعود عابدینی نام پدر : غلامرضا تاریخ تولد :/1344/02/02 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/28 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسن قاسمی
بسیج

شهید حسن قاسمی


شهید حسن قاسمی نام پدر : رجبعلی تاریخ تولد :1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/30 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید شکرالله قاسمی
بسیج

شهید شکرالله قاسمی


شهید شکرالله قاسمی نام پدر : رجبعلی تاریخ تولد : 1339  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/29 سن : 23 سال وضعیت تاهل :…

شهید محمد مرادیان
بسیج

شهید محمد مرادیان


شهید محمد مرادیان نام پدر : رضا تاریخ تولد :1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/29 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…