نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پاسدار

42مطلب موجود می باشد.
شهید نادعلی ترکی
باغبهادران

شهید نادعلی ترکی


شهید نادعلی ترکی نام پدر : موسی تاریخ تولد : 1323/11/16 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1328/11/12 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید مظفر پولادی
باغبهادران

شهید مظفر پولادی


شهید مظفر پولادی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1323/11/16 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/01/10 سن : 39 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید حسین عابد
پاسدار

شهید حسین عابد


شهید حسین عابد نام پدر : علیمراد تاریخ تولد : 1340/06/25  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید احمد رضا کاردانی
پاسدار

شهید احمد رضا کاردانی


شهید احمد رضا کاردانی نام پدر : قدرت الله تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/9 سن : 20 سال وضعیت تاهل…

شهید کهزاد صادقی
پاسدار

شهید کهزاد صادقی


شهید کهزاد صادقی نام پدر : امید علی  تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید عباس سلیمیان
پاسدار

شهید عباس سلیمیان


شهید عباس سلیمیان نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1349/01/21  محل تولد : شهر ری تاریخ شهادت: 1367/04/07 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید نصرالله عطایی
پاسدار

شهید نصرالله عطایی


شهید سید مجید موسوی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1346/04/02 محل تولد : خرم آباد تاریخ شهادت : 1362/08/13 سن : 16 سال وضعیت…

شهید بابک کریمی
پاسدار

شهید بابک کریمی


شهید بابک کریمی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1360  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1381/11/30 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید اکبر وفایی
پاسدار

شهید اکبر وفایی


شهید اکبر وفایی نام پدر : حبیب الله تاریخ تولد : 1337  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1360/02/03 سن : 23 سال وضعیت تاهل :…