نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پاسدار

42مطلب موجود می باشد.
شهید علی اسحاقزاده
پاسدار

شهید علی اسحاقزاده


شهید علی اسحاقزاده نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1344/03/17 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/15 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سید حسن سادات
پاسدار

شهید سید حسن سادات


شهید سید حسن سادات نام پدر : سید ابراهیم تاریخ تولد : 1341 محل تولد : روستای کچوییه تاریخ شهادت: 1362/12/09 سن : 21سال وضعیت تاهل :…

سردار شهید ابراهیم خلیلی
پاسدار

سردار شهید ابراهیم خلیلی


سردار شهید ابراهیم خلیلی نام پدر : مهدی تاریخ تولد : 1338/07/01 محل تولد : روستای نوگوران تاریخ شهادت: 1362/12/11 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید یدالله علیمرادی
پاسدار

شهید یدالله علیمرادی


شهید یدالله علیمرادی نام پدر : نصرالله تاریخ تولد:1399/6/7 محل تولد:چمگردان تاریخ شهادت: 1361/4/23 سن : 22 سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت: شلمچه  عملیات: رمضان…

شهید حسین قجه ای
بیت المقدس

سردار شهید حسین قجه ای


سردار شهید حسین قجه ای نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1337/06/14 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/16 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

پاسدار

شهید نعمت الله(امین الله)جعفری


شهید نعمت الله (امین الله)جعفری نام پدر : کاظم تاریخ تولد : 1342/07/09 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:1365/10/22 محل شهادت: شلمچه شغل:پاسدار عملیات: کربلای5 آخرین…