نتایج در این بخش نمایش داده می شود

چم آسمان

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمد رضا دهقانی
چم آسمان

شهید محمد رضا دهقانی


شهید محمد رضا دهقانی نام پدر : اسکندر تاریخ تولد : 1353 محل تولد : روستای چم آسمان  تاریخ شهادت: 1374/02/18 سن : 18 سال وضعیت تاهل…