نتایج در این بخش نمایش داده می شود

گردان رسالت

8مطلب موجود می باشد.
شهید محمد علی سبکتکین
بسیج

شهید محمد علی سبکتکین


شهید محمد علی سبکتکین نام پدر : جانعلی تاریخ تولد : 1337 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/28 سن : 25 سال وضعیت تاهل…

شهید سیدمحمد سیدی
رزمنده

شهید سیدمحمد سیدی


شهید سیدمحمد سیدی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1339 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/30 سن : 16 سال وضعیت تاهل…

شهید نصرالله عطایی
پاسدار

شهید نصرالله عطایی


شهید سید مجید موسوی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1346/04/02 محل تولد : خرم آباد تاریخ شهادت : 1362/08/13 سن : 16 سال وضعیت…

شهید سید مجید موسوی
بسیج

شهید سید مجید موسوی


شهید سید مجید موسوی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1346/04/02 محل تولد : خرم آباد تاریخ شهادت : 1362/08/13 سن : 16 سال وضعیت…

شهید مسعود عابدینی
بسیج

شهید مسعود عابدینی


شهید مسعود عابدینی نام پدر : غلامرضا تاریخ تولد :/1344/02/02 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/28 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید نادر مسجدی
بسیج

شهید نادر مسجدی


شهید نادر مسجدی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1342/04/11  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/11/20 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید اسدالله باغبانی
بسیج

شهید اسدالله باغبانی


شهید اسدالله باغبانی نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1324/06/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/08/08 سن : 38 سال وضعیت تاهل : متاهل…

احمد آقابابایی
بدر

شهید احمد آقابابایی


شهید احمد(اکبر) آقابابایی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1343/12/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/21 سن: 20 سال وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت: …