نتایج در این بخش نمایش داده می شود

1مطلب موجود می باشد.
سردار شهید حاج قاسم سليماني
-

شهید حاج قاسم سلیمانی


نام : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مشهور به : حاج قاسم سال تولد : 1335 محل تولد : کرمان درجه نظامی :  سپهبد آخرین مسئولیت : …