نتایج در این بخش نمایش داده می شود

چهره های ماندگار

2مطلب موجود می باشد.
سردار شهید حاج قاسم سليماني
-

شهید حاج قاسم سلیمانی


نام : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مشهور به : حاج قاسم سال تولد : 1335 محل تولد : کرمان درجه نظامی :  سپهبد آخرین مسئولیت : …

جمال جعفر محمد علی آل ابراهیم- ابو مهدی المهندس
چهره های ماندگار

شهید ابو مهدی المهندس


نام : جمال جعفر محمد علی آل ابراهیم-آل تمیمی مشهور به : ابو مهدی المهندس سال تولد : 1333 محل تولد : بصره – جمهوری عراق درجه…