نتایج در این بخش نمایش داده می شود

روایتگری

2مطلب موجود می باشد.
اخبار موسسه

خانه روایت


روایتگری روای جبهه های جنوب ، روایتگری راوی جبهه های غرب و بازدید از گنجینه صوت تصویر موسسه

گروه راویان دفاع مقدس
اخبار موسسه

راه اندازی گروه راویان دفاع مقدس شهرستان لنجان


گروه راویان دفاع مقدس شهرستان لنجان، متشکل از جمعی از رزمندگان دفاع مقدس و راویان جوان در موسسه راویان لنجان راه اندازی شد.