نتایج در این بخش نمایش داده می شود

کارمند و کارگر

78مطلب موجود می باشد.
شهید هوشنگ باقری
باغبهادران

شهید هوشنگ باقری


شهید هوشنگ باقری نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1323/10/09 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/08/21 سن : 42 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید سجاد قائد امینی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید سجاد قائد امینی


شهید سجاد قائد امینی نام پدر : یادگار تاریخ تولد : 1368/12/28 محل تولد : … تاریخ شهادت : 1399/10/14 سن : 31 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمدسليميان -عزيز
بسیج

احمد سلیمیان(عزیز الله)


شهید احمد سلیمیان نام پدر : عزیز الله تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/02/19 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…

شهید جانباز احمد باقری
بسیج

شهید جانباز احمد باقری


شهید جانباز احمد باقری نام پدر : علی تاریخ تولد :1334 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1382/10/07 سن : 48سال  محل شهادت:زرین شهر تاهل: متاهل…

شهید علی خداوردی
ارتش

شهید علی خداوردی


شهید علی خداوردی نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/06/22 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)
بسیج

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)


شهید محمد سلیمیان نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1328  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1359/05/06 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید اسماعیل سلیمیان
بسیج

شهید اسماعیل سلیمیان


شهید اسماعیل سلیمیان نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1335/04/03 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/10 سن : 26 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)
ارتش

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)


شهید حمید سلیمیان نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/02 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید احمد رضا سلیمیان
بسیج

شهید احمد رضا سلیمیان


شهید احمد رضا سلیمیان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1339/07/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1360/09/09 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…