نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای اقشار شهرستان لنجان

426مطلب موجود می باشد.
شهید نادعلی ترکی
باغبهادران

شهید نادعلی ترکی


شهید نادعلی ترکی نام پدر : موسی تاریخ تولد : 1323/11/16 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1328/11/12 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید مسعود ترکی
باغبهادران

شهید مسعود ترکی


شهید مسعود ترکی نام پدر : فضل الله تاریخ تولد : 1347/06/06 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/07/28 سن : 15 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسینعلی ترکی
باغبهادران

شهید حسینعلی ترکی


شهید حسینعلی ترکی نام پدر : موسی تاریخ تولد : 1331/09/25 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1361/03/21 سن : 30سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت:…

شهید مظفر پولادی
باغبهادران

شهید مظفر پولادی


شهید مظفر پولادی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1323/11/16 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/01/10 سن : 39 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید ابراهیم پولادی
باغبهادران

شهید ابراهیم پولادی


شهید ابراهیم پولادی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/01/14 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/01/14 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید هوشنگ باقری
باغبهادران

شهید هوشنگ باقری


شهید هوشنگ باقری نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1323/10/09 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/08/21 سن : 42 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید محمد علی باغبان
باغبهادران

شهید محمد علی باغبان


شهید محمد علی باغبان نام پدر : باقر تاریخ تولد : 1343/06/09 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/10/04 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سجاد قائد امینی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید سجاد قائد امینی


شهید سجاد قائد امینی نام پدر : یادگار تاریخ تولد : 1368/12/28 محل تولد : … تاریخ شهادت : 1399/10/14 سن : 31 سال وضعیت تاهل :…

شهید جانباز امیرحسین حسینی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید جانباز امیرحسین حسینی


شهید جانباز امیرحسین حسینی نام پدر : فرج الله  تاریخ تولد : 1334/07/02  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1400/01/30 سن : 66 سال وضعیت تاهل :…