نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای اقشار شهرستان لنجان

426مطلب موجود می باشد.
شهید سعید انصاری
رزمنده

شهید سعید انصاری


شهید سعید انصاری نام پدر : حسنعلی تاریخ تولد : …. محل تولد : …. تاریخ شهادت : 1362/11/12 سن : …. وضعیت تاهل : …. محل…

شهید اکبرکرباسیان
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید اکبر کرباسیان


شهید اکبر کرباسیان نام پدر : خدامراد تاریخ تولد : 1323 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1359/10/09 سن : 23 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید جانباز سید رسول هاشمی
زرین شهر

شهید جانباز سید رسول هاشمی


شهید جانباز سید رسول هاشمی نام پدر : سید مرتضی تاریخ تولد :1342/01/30 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1398/06/16 سن : 56سال  محل شهادت:زرین شهر…

شهید بهمن سلیمیان
زرین شهر

شهید بهمن سلیمیان


شهید بهمن سلیمیان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/10/02 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1357/10/22 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سید اصغر حسینی
زرین شهر

شهید سید اصغر حسینی


شهید سید اصغر حسینی نام پدر : سید محمد تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1372/02/10 سن : 20 سال وضعیت تاهل…

شهید حسین عابد
پاسدار

شهید حسین عابد


شهید حسین عابد نام پدر : علیمراد تاریخ تولد : 1340/06/25  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

ارتش

شهید عباسعلی سالخورده


شهید عباسعلی سالخورده نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1350 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1369/10/17 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

بسیج

شهید حمیدرضا صفری


شهید حمیدرضا صفری نام پدر : حاجت آقا تاریخ تولد : 1361/12/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/8/12 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…

بسیج

شهید عباسعلی طاهریان


شهید عباسعلی طاهریان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/23 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…