نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای اقشار شهرستان لنجان

426مطلب موجود می باشد.
شهید حسین قجه ای
بیت المقدس

سردار شهید حسین قجه ای


سردار شهید حسین قجه ای نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1337/06/14 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/16 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

طلبه-شهید-اکبر-محمد-باقری-Copy-3 (Copy)
بسیج

طلبه شهید علی اکبر محمد باقری


طلبه شهید اکبر محمد باقری نام پدر : شکرالله تاریخ تولد : 1345/04/26 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/21 محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای5 آخرین…

شهید محمودسليميان-شعبان
بسیج

شهید محمود سلیمیان


شهید محمود سلیمیان نام پدر : شعبان تاریخ تولد : 1332/01/01 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/08  محل شهادت: جزیره مجنون شغل:کارمند شهرداری عملیات: خیبر…

شهید نو.رالله خان احمدی
بسیج

شهید نورالله خان احمدی


شهید نورالله خان احمدی نام پدر : عباس تاریخ تولد : 1342/02/17 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/23 محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای5 آخرین مسئولیت…

پاسدار

شهید نعمت الله(امین الله)جعفری


شهید نعمت الله (امین الله)جعفری نام پدر : کاظم تاریخ تولد : 1342/07/09 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:1365/10/22 محل شهادت: شلمچه شغل:پاسدار عملیات: کربلای5 آخرین…

شهید سید مرتضی شهیدی
بسیج

شهید سید مرتضی شهیدی


شهید سید مرتضی شهیدی نام پدر : سید احمد تاریخ تولد : 1343/09/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/02/12 سن : 19  وضعیت تاهل: مجرد…

ابراهيم-صادقي
زرین شهر

شهید ابراهیم صادقی


شهید ابراهیم صادقی نام پدر : رحیم تاریخ تولد : 1341/09/25 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:1364/11/24 سن :23 سال محل شهادت: فاو وضعیت تاهل: متاهل عملیات:عملیات:…

احمد آقابابایی
بدر

شهید احمد آقابابایی


شهید احمد(اکبر) آقابابایی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1343/12/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/21 سن: 20 سال وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت: …

شهید ابوالقاسم معینی
بسیج

شهید ابوالقاسم معینی


شهید ابوالقاسم معینی نام پدر : عبدالرحمن تاریخ تولد : 1338/07/11 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/26 سن: 27 محل شهادت: اروند رود وضعیت تاهل:…