نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای اقشار شهرستان لنجان

426مطلب موجود می باشد.
شهید رضا سبکتکین
بسیج

شهید رضا سبکتکین


شهید رضا سبکتکین نام پدر : جانعلی تاریخ تولد : 1342/09/19 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:  1364/11/11 سن: 22 سال وضعیت تاهل:مجرد محل شهادت: دارخويین…

شهید خدامراد ملکی
بدر

شهید خدامراد ملکی


شهید خدامراد ملکی نام پدر : غضنفر تاریخ تولد : 1334/08/18 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/21 سن: 29سال  وضعیت تاهل محل شهادت: شرق دجله(عراق)…

شهید حمید مقیم
زرین شهر

شهید حمید مقیم


شهید حمید مقیم نام پدر : قدرت الله تاریخ تولد : 1344/02/25 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/22 سن: 20سال وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت:فاو…

شهید ابراهیم سلیمیان -محمود
پشتیبانی و تدارکات

شهید ابراهیم سلیمیان(محمود)


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : محمود تاریخ تولد :1338/06/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/28 سن: 28 سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت: حلبچه…

بسیج

شهید ابراهیم سلیمیان


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : صفر علی تاریخ تولد : 1323/08/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:44 سال وضعبت تاهل: متاهل محل شهادت:…

هاشم سلیمیان
زرین شهر

شهید هاشم سلیمیان


شهید هاشم سلیمیان نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1342/01/15 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/21 سن: 23 وضعیت تاهل :مجرد محل شهادت: فاو…

شهید غلامرضا انتظاری
زرین شهر

شهید غلامرضا انتظاری


شهید غلامرضا انتظاری نام پدر : احمد رضا تاریخ تولد : 1344/06/22 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:23 وضعیت تاهل:متاهل محل شهادت: حلبچه عملیات:…

شهید محمود ریاحی
زرین شهر

شهید محمود ریاحی


شهید محمود ریاحی نام پدر :علی تاریخ تولد :1337/11/05 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/11 سن:22 سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت: عین خوش عملیات:…

شهید احمد رضا حاج رحیمی
زرین شهر

شهید احمد رضا حاج رحیمی


شهید احمد رضا حاج رحیمی نام پدر :مرتضی تاریخ تولد : 1338/10/15 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/08 سن: 22 وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت:…