نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای اقشار شهرستان لنجان

426مطلب موجود می باشد.
شهید محمدعلی باغبان
بدر

شهید محمد علی باغبانی


شهید محمد علی باغبانی نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد : 1338/01/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:1363/12/27 سن:25 سال وضعیت تاهل:مجرد محل شهادت: شرق…

شهید محمدرضاآبادي
بسیج

شهید محمد رضا آبادی


شهید محمد رضا آبادی نام پدر : علی تاریخ تولد :1345/10/23 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/02/29 سن: 20 سال وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت:منطقه…

شهید حسین ابوالحسنی
بسیج

سردار شهید حسین ابوالحسنی


شهید حسین ابوالحسنی نام پدر : حسن تاریخ تولد :1339/02/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:1367/02/27 سن:28سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت:جزیره مجنون عملیات: عملیات پدافندی…