نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نیروی انتظامی

2مطلب موجود می باشد.
شهید رمضانعلی سبحانی
زرین شهر

شهید رمضانعلی سبحانی


شهید رمضانعلی سبحانی نام پدر :  یددالله تاریخ تولد : 1345 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/2/1 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد رضا دهقانی
چم آسمان

شهید محمد رضا دهقانی


شهید محمد رضا دهقانی نام پدر : اسکندر تاریخ تولد : 1353 محل تولد : روستای چم آسمان  تاریخ شهادت: 1374/02/18 سن : 18 سال وضعیت تاهل…