نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سپاه

86مطلب موجود می باشد.
شهید نادعلی ترکی
باغبهادران

شهید نادعلی ترکی


شهید نادعلی ترکی نام پدر : موسی تاریخ تولد : 1323/11/16 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1328/11/12 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید مظفر پولادی
باغبهادران

شهید مظفر پولادی


شهید مظفر پولادی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1323/11/16 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/01/10 سن : 39 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید حسین عابد
پاسدار

شهید حسین عابد


شهید حسین عابد نام پدر : علیمراد تاریخ تولد : 1340/06/25  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید ابراهیم یعقوبی
تیپ 91بقیه الله

شهید ابراهیم یعقوبی


شهید ابراهیم یعقوبی نام پدر : مانده علی تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1370/02/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمد رضا کاردانی
پاسدار

شهید احمد رضا کاردانی


شهید احمد رضا کاردانی نام پدر : قدرت الله تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/9 سن : 20 سال وضعیت تاهل…

شهید علی شبانی
دانش آموز

شهید علی شبانی


شهید علی شبانی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1344  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/01/06 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ایاز امانی
رزمنده

شهید ایاز امانی


شهید ایاز امانی نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1347 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/04/21 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید کهزاد صادقی
پاسدار

شهید کهزاد صادقی


شهید کهزاد صادقی نام پدر : امید علی  تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید عباس سلیمیان
پاسدار

شهید عباس سلیمیان


شهید عباس سلیمیان نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1349/01/21  محل تولد : شهر ری تاریخ شهادت: 1367/04/07 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…