نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بدر

22مطلب موجود می باشد.
طلبه شهید فرج الله شمس
باغبهادران

طلبه شهید فرج الله شمس


طلبه شهید فرج الله شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1344/01/03 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/21 سن : 19 سال وضعیت تاهل…

شهید حمید شمس
باغبهادران

شهید حمید شمس


شهید حمید شمس نام پدر : علی تاریخ تولد : 1345/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید علی رحم احمدی
بدر

شهید علی رحم احمدی


شهید علی رحم احمدی نام پدر : محمد علی تاریخ تولد : 1340/08/01 محل تولد : بن شهر کرد تاریخ شهادت: 1363/12/25 سن : 24 سال وضعیت…

شهیدابراهیم محزونی
بدر

شهید ابراهیم محزونی


شهیدابراهیم محزونی نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1342/12/01  محل تولد : اصفهان تاریخ شهادت: 1363/12/25 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…

شهید حسن وفایی
بدر

شهید حسن وفایی


شهید حسن وفایی نام پدر : حبیب الله تاریخ تولد : 1339  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/22 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید یدالله نظری
بدر

شهید یدالله نظری


شهید یدالله نظری نام پدر : عباسعلی تاریخ تولد : 1343/10/07  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/02/05 سن : 21 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید محمد قاسمی
بدر

شهید محمد قاسمی


شهید محمد قاسمی نام پدر : شکرالله تاریخ تولد : 1344/12/25 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/26 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسن قجه ای
بدر

شهید حسن قجه ای


شهید حسن قجه ای نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/28 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…

شهید اکبر ملکی
بدر

شهید اکبر ملکی


شهید اکبر ملکی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/01/04 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…