نتایج در این بخش نمایش داده می شود

فتح المبین

5مطلب موجود می باشد.
شهید علی روشن چراغ
باغبهادران

شهید علی روشن چراغ


شهید علی روشن چراغ نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1344 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1361/01/04 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید بهروز ذوالفقاری
باغبهادران

شهید بهروز ذوالفقاری


شهید بهروز ذوالفقاری نام پدر : عبدالخالق تاریخ تولد : 1342/05/02 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1361/01/06 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید رضا سبکتکین
ارتش

شهید رضا سبکتکین


شهید رضا سبکتکین نام پدر :  رجبعلی تاریخ تولد : 1338 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/07 سن : 23 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید احمد رضا عزیزی
ارتش

شهید احمد رضا عزیزی


شهید احمد رضا عزیزی نام پدر :  عزیزالله تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/13 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…

شهید حسین خسرویان
پاسدار

شهید حسین خسرویان


شهید حسین خسرویان نام پدر : فتح الله تاریخ تولد : 1339/05/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/07 سن : 22 سال وضعیت تاهل :…