نتایج در این بخش نمایش داده می شود

کربلای 4

4مطلب موجود می باشد.
شهید محمد علی باغبان
باغبهادران

شهید محمد علی باغبان


شهید محمد علی باغبان نام پدر : باقر تاریخ تولد : 1343/06/09 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/10/04 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سید رضا هاشمی
بسیج

شهید سید رضا هاشمی


شهید سید رضا هاشمی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1345/06/31  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1365/10/05 سن : 20 سال وضعیت…

شهید حمید طغیانی
بسیج

شهید حمید طغیانی


شهید حمید طغیانی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1342  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365 سن : 28 سال وضعیت تاهل : …….

شهید ابوالقاسم معینی
بسیج

شهید ابوالقاسم معینی


شهید ابوالقاسم معینی نام پدر : عبدالرحمن تاریخ تولد : 1338/07/11 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/26 سن: 27 محل شهادت: اروند رود وضعیت تاهل:…