نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای پدافندی

125مطلب موجود می باشد.
شهید تیمور فتحی
باغبهادران

شهید تیمور فتحی


شهید تیمور فتحی نام پدر : حیدر  تاریخ تولد : 1345/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/01/01 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید غلامرضا عباسی
ارتش

شهید غلامرضا عباسی


شهید غلامرضا عباسی نام پدر : غلامعباس تاریخ تولد : 1339/03/02 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1360/12/26 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید احمد شمس
باغبهادران

شهید احمد شمس


شهید احمد شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1346/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1367/07/16 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ابراهیم پولادی
باغبهادران

شهید ابراهیم پولادی


شهید ابراهیم پولادی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/01/14 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/01/14 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید حسین عابد
پاسدار

شهید حسین عابد


شهید حسین عابد نام پدر : علیمراد تاریخ تولد : 1340/06/25  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

ارتش

شهید عباسعلی سالخورده


شهید عباسعلی سالخورده نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1350 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1369/10/17 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید ابراهیم یعقوبی
تیپ 91بقیه الله

شهید ابراهیم یعقوبی


شهید ابراهیم یعقوبی نام پدر : مانده علی تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1370/02/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمدسليميان -عزيز
بسیج

احمد سلیمیان(عزیز الله)


شهید احمد سلیمیان نام پدر : عزیز الله تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/02/19 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…

شهید اصغر شریفی
بسیج

شهید اصغر شریفی


شهید اصغر شریفی نام پدر : مهدیقلی تاریخ تولد : 1347/11/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/04/09 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…