نتایج در این بخش نمایش داده می شود

والفجر 10

10مطلب موجود می باشد.
شهید حسین عابد
پاسدار

شهید حسین عابد


شهید حسین عابد نام پدر : علیمراد تاریخ تولد : 1340/06/25  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید فضل الله محمد بلند
بسیج

شهید فضل الله محمد بلند


شهید فضل الله محمد بلند نام پدر : محمدعلی تاریخ تولد : 1348  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1366/12/25 سن : 18 سال وضعیت تاهل…

شهید علی قلعه تکی
تیپ 91بقیه الله

شهید علی قلعه تکی


شهید علی قلعه تکی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1349  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1367/01/29 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید عبدالله یوسفی
بسیج

شهید عبدالله یوسفی


شهید عبدالله یوسفی نام پدر : رجبعلی تاریخ تولد : 1349/07/04  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/10 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

محسن عزاقولی -عبادی
پاسدار

شهید محسن عزاقولی


شهید محسن عزاقلو نام پدر : عباد تاریخ تولد : 1336 محل تولد : عراق تاریخ شهادت: 1366/03/10 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید ولی الله بیگی
بسیج

شهید ولی الله بیگی


شهید ولی الله بیگی نام پدر : حسینعلی تاریخ تولد : 1349/11/29 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/21 سن : 17 سال وضعیت تاهل :…

سردار شهید بیژن طاهری
بسیج

سردار شهید بیژن طاهری


سردار شهید بیژن طاهری نام پدر : غلامرضا تاریخ تولد : 1332 محل تولد : روستای سورک تاریخ شهادت: 1366/12/23 سن : 34 سال وضعیت تاهل :…

شهید ابراهیم سلیمیان -محمود
پشتیبانی و تدارکات

شهید ابراهیم سلیمیان(محمود)


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : محمود تاریخ تولد :1338/06/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/28 سن: 28 سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت: حلبچه…

بسیج

شهید ابراهیم سلیمیان


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : صفر علی تاریخ تولد : 1323/08/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:44 سال وضعبت تاهل: متاهل محل شهادت:…