نتایج در این بخش نمایش داده می شود

فرماندهان شهید لنجان

28مطلب موجود می باشد.
شهید حسن اشرفزاده
بسیج

شهید حسن اشرفزاده


شهید حسن اشرفزاده نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1342/02/08 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/08/14 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مهدی مختاریان
زرین شهر

شهید مهدی مختاریان


شهید مهدی مختاریان نام پدر : علی تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 24سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

سپاه

شهید فریدون محمدی


شهید فریدون محمدی نام پدر : رضا تاریخ تولد 1341/01/09 محل تولد : روستای بداغ آباد تاریخ شهادت: 1365/10/30 سن : 24سال وضعیت تاهل : متأهل محل…

شهید حمزه نعمتی
چرمهین

شهید حمزه نعمتی


سردار شهید حمزه نعمتی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1339 محل تولد :چرمهین تاریخ شهادت: 1361/4/23 سن : 22 سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت:…

شهید ابراهیم خدابخشی
بسیج

شهید ابراهیم خدابخشی


جانباز شهید ابراهیم خدابخشی نام پدر : حسن تاریخ تولد :1339 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1385/08/19 سن : 46سال  محل شهادت:زرین شهر تاهل: متاهل…

شهید محمد رحیمی
زمان آباد

شهید محمد رحیمی


شهید محمد رحیمی نام پدر : حیدر تاریخ تولد :1338 محل تولد : زمان آباد تاریخ شهادت: 1364/11/25 سن : 26سال محل شهادت: فاو تاهل: …. عملیات:…

سردار شهید ابراهیم خلیلی
پاسدار

سردار شهید ابراهیم خلیلی


سردار شهید ابراهیم خلیلی نام پدر : مهدی تاریخ تولد : 1338/07/01 محل تولد : روستای نوگوران تاریخ شهادت: 1362/12/11 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

بدر

شهید اصغر کرباسیان


شهید شهید اصغر کرباسیان نام پدر : خدامراد تاریخ تولد: 1340 محل تولد:  ورنامخواست تاریخ شهادت: 1363/12/23 سن : 23 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…

شهید حسن رمضانی
زرین شهر

شهید حسن رمضانی


شهید حسن رمضانی نام پدر : مصطفی تاریخ تولد: 1343 محل تولد: زرین شهر  تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…