نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای چرمهین

2مطلب موجود می باشد.
شهید سید حسن سادات
پاسدار

شهید سید حسن سادات


شهید سید حسن سادات نام پدر : سید ابراهیم تاریخ تولد : 1341 محل تولد : روستای کچوییه تاریخ شهادت: 1362/12/09 سن : 21سال وضعیت تاهل :…

شهید حمزه نعمتی
چرمهین

شهید حمزه نعمتی


سردار شهید حمزه نعمتی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1339 محل تولد :چرمهین تاریخ شهادت: 1361/4/23 سن : 22 سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت:…