نتایج در این بخش نمایش داده می شود

کچوییه

1مطلب موجود می باشد.
شهید سید حسن سادات
پاسدار

شهید سید حسن سادات


شهید سید حسن سادات نام پدر : سید ابراهیم تاریخ تولد : 1341 محل تولد : روستای کچوییه تاریخ شهادت: 1362/12/09 سن : 21سال وضعیت تاهل :…