نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زرین شهر

296مطلب موجود می باشد.
شهید جانباز سید رسول هاشمی
زرین شهر

شهید جانباز سید رسول هاشمی


شهید جانباز سید رسول هاشمی نام پدر : سید مرتضی تاریخ تولد :1342/01/30 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1398/06/16 سن : 56سال  محل شهادت:زرین شهر…

شهید بهمن سلیمیان
زرین شهر

شهید بهمن سلیمیان


شهید بهمن سلیمیان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/10/02 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1357/10/22 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سید اصغر حسینی
زرین شهر

شهید سید اصغر حسینی


شهید سید اصغر حسینی نام پدر : سید محمد تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1372/02/10 سن : 20 سال وضعیت تاهل…

شهید حسین عابد
پاسدار

شهید حسین عابد


شهید حسین عابد نام پدر : علیمراد تاریخ تولد : 1340/06/25  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

ارتش

شهید عباسعلی سالخورده


شهید عباسعلی سالخورده نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1350 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1369/10/17 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

بسیج

شهید حمیدرضا صفری


شهید حمیدرضا صفری نام پدر : حاجت آقا تاریخ تولد : 1361/12/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/8/12 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…

بسیج

شهید عباسعلی طاهریان


شهید عباسعلی طاهریان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/23 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ابراهیم یعقوبی
تیپ 91بقیه الله

شهید ابراهیم یعقوبی


شهید ابراهیم یعقوبی نام پدر : مانده علی تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1370/02/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمدسليميان -عزيز
بسیج

احمد سلیمیان(عزیز الله)


شهید احمد سلیمیان نام پدر : عزیز الله تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/02/19 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…