نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زرین شهر

296مطلب موجود می باشد.
بسیج

شهید ابراهیم سلیمیان


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : صفر علی تاریخ تولد : 1323/08/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:44 سال وضعبت تاهل: متاهل محل شهادت:…

هاشم سلیمیان
زرین شهر

شهید هاشم سلیمیان


شهید هاشم سلیمیان نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1342/01/15 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/21 سن: 23 وضعیت تاهل :مجرد محل شهادت: فاو…

شهید غلامرضا انتظاری
زرین شهر

شهید غلامرضا انتظاری


شهید غلامرضا انتظاری نام پدر : احمد رضا تاریخ تولد : 1344/06/22 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:23 وضعیت تاهل:متاهل محل شهادت: حلبچه عملیات:…

شهید محمود ریاحی
زرین شهر

شهید محمود ریاحی


شهید محمود ریاحی نام پدر :علی تاریخ تولد :1337/11/05 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/11 سن:22 سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت: عین خوش عملیات:…

شهید احمد رضا حاج رحیمی
زرین شهر

شهید احمد رضا حاج رحیمی


شهید احمد رضا حاج رحیمی نام پدر :مرتضی تاریخ تولد : 1338/10/15 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/08 سن: 22 وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت:…

شهید محمدعلی باغبان
بدر

شهید محمد علی باغبانی


شهید محمد علی باغبانی نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد : 1338/01/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:1363/12/27 سن:25 سال وضعیت تاهل:مجرد محل شهادت: شرق…

شهید محمدرضاآبادي
بسیج

شهید محمد رضا آبادی


شهید محمد رضا آبادی نام پدر : علی تاریخ تولد :1345/10/23 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/02/29 سن: 20 سال وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت:منطقه…

شهید حسین ابوالحسنی
بسیج

سردار شهید حسین ابوالحسنی


شهید حسین ابوالحسنی نام پدر : حسن تاریخ تولد :1339/02/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:1367/02/27 سن:28سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت:جزیره مجنون عملیات: عملیات پدافندی…