نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مخابرات

1مطلب موجود می باشد.
شهید خسرو ترابی
بسیج

شهید خسرو ترابی


شهید خسرو ترابی نام پدر : محمد تقی تاریخ تولد : 1347/01/01 محل تولد : ازنا تاریخ شهادت: 1367/04/07 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…