نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پشتیبانی و تدارکات

5مطلب موجود می باشد.
شهید مهدی سلیمیان
بسیج

شهید مهدی سلیمیان (فرزند احمد)


شهید مهدی سلیمیان (فرزند احمد) نام پدر : احمد تاریخ تولد : 1341/05/16  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/07/27 سن : 26 سال وضعیت تاهل…

شهید سید کمال میر صفایی
پاسدار

شهید سید کمال میر صفایی


شهید سید کمال میر صفایی نام پدر : حسین  تاریخ تولد : 1342/05/06  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/03/25 سن : 20 سال وضعیت تاهل…

شهید محمد صادقی
بسیج

شهید محمد صادقی


شهید محمد صادقی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1334 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/05/26 سن : 31سال وضعیت تاهل : متأهل محل…

شهید ابراهیم سلیمیان -محمود
پشتیبانی و تدارکات

شهید ابراهیم سلیمیان(محمود)


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : محمود تاریخ تولد :1338/06/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/28 سن: 28 سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت: حلبچه…

بسیج

شهید ابراهیم سلیمیان


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : صفر علی تاریخ تولد : 1323/08/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:44 سال وضعبت تاهل: متاهل محل شهادت:…