نتایج در این بخش نمایش داده می شود

لشگر حضرت رسول (ص)

2مطلب موجود می باشد.
شهید حسین قجه ای
بیت المقدس

سردار شهید حسین قجه ای


سردار شهید حسین قجه ای نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1337/06/14 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/16 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمد رضا حاج رحیمی
زرین شهر

شهید احمد رضا حاج رحیمی


شهید احمد رضا حاج رحیمی نام پدر :مرتضی تاریخ تولد : 1338/10/15 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/08 سن: 22 وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت:…