نتایج در این بخش نمایش داده می شود

لشکر نجف اشرف

3مطلب موجود می باشد.
شهید حمید سلیمیان
بسیج

شهید حمید سلیمیان


شهید حمید سلیمیان نام پدر : محمد  تاریخ تولد : 1343/10/04  محل تولد : تهران تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید عباسعلی اسحاقیان
بسیج

شهید عباسعلی اسحاقیان


شهید عباسعلی اسحاقیان نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/06/19 سن :20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حمزه نعمتی
چرمهین

شهید حمزه نعمتی


سردار شهید حمزه نعمتی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1339 محل تولد :چرمهین تاریخ شهادت: 1361/4/23 سن : 22 سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت:…