نتایج در این بخش نمایش داده می شود

اطلاعات و عملیات

1مطلب موجود می باشد.
یادواره اطلاعات و عملیات
اخبار موسسه

یادواره شهدا و رزمندگان اطلاعات و عملیات


یادواره شهدا و رزمندگان واحد اطلاعات و عملیات و کادر لشکر 44 قمر بنی هاشم (ع) و تیپ 91 بقیه الله در لنجان برگزار شد.