نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بدر

22مطلب موجود می باشد.
مهمترین رویداد ها

مهرجان ملازمين النور الأول


مهرجان لأعمال عوائل الشهداء والمجاهدين العراقيين في فيلق بدر و محور المقاومة

طلبه شهید فرج الله شمس
باغبهادران

طلبه شهید فرج الله شمس


طلبه شهید فرج الله شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1344/01/03 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/21 سن : 19 سال وضعیت تاهل…

شهید حمید شمس
باغبهادران

شهید حمید شمس


شهید حمید شمس نام پدر : علی تاریخ تولد : 1345/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید علی رحم احمدی
بدر

شهید علی رحم احمدی


شهید علی رحم احمدی نام پدر : محمد علی تاریخ تولد : 1340/08/01 محل تولد : بن شهر کرد تاریخ شهادت: 1363/12/25 سن : 24 سال وضعیت…

شهیدابراهیم محزونی
بدر

شهید ابراهیم محزونی


شهیدابراهیم محزونی نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1342/12/01  محل تولد : اصفهان تاریخ شهادت: 1363/12/25 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…

شهید حسن وفایی
بدر

شهید حسن وفایی


شهید حسن وفایی نام پدر : حبیب الله تاریخ تولد : 1339  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/22 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید یدالله نظری
بدر

شهید یدالله نظری


شهید یدالله نظری نام پدر : عباسعلی تاریخ تولد : 1343/10/07  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/02/05 سن : 21 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید محمد قاسمی
بدر

شهید محمد قاسمی


شهید محمد قاسمی نام پدر : شکرالله تاریخ تولد : 1344/12/25 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/26 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسن قجه ای
بدر

شهید حسن قجه ای


شهید حسن قجه ای نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/12/28 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…