نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بیت المقدس

20مطلب موجود می باشد.
شهید حسینعلی ترکی
باغبهادران

شهید حسینعلی ترکی


شهید حسینعلی ترکی نام پدر : موسی تاریخ تولد : 1331/09/25 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1361/03/21 سن : 30سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت:…

شهید عبدالله عابدی
ارتش

شهید عبدالله عابدی


شهید عبدالله عابدی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/03/29 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/03/03 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید اسماعیل سلیمیان
بسیج

شهید اسماعیل سلیمیان


شهید اسماعیل سلیمیان نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1335/04/03 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/10 سن : 26 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسین سبکتکین
بسیج

شهید حسین سبکتکین


شهید حسین سبکتکین نام پدر : جانعلی تاریخ تولد : 1340/10/06 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/06/26 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید جمشید سلیمیان
بسیج

شهید جمشید سلیمیان


شهید جمشید سلیمیان نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1342/06/26  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/03/03 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی سلیمیان (فرزند علی اکبر)
بسیج

شهید علی سلیمیان (فرزند علی اکبر)


شهید علی سلیمیان نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد : 1335/05/18  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/29 سن : 26 سال وضعیت تاهل :…

شهید محمد علی سلیمیان
بسیج

شهید محمد علی سلیمیان


شهید محمد علی سلیمیان نام پدر : غضنفر تاریخ تولد : 1338/07/27  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/03/02 سن : 23 سال وضعیت تاهل :…

شهید حمید نصیری
بسیج

شهید حمید نصیری


شهید حمید نصیری نام پدر : غلامحسین تاریخ تولد : 1344/11/14  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/10 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سید حسین موسوی
بسیج

شهید سید حسین موسوی


شهید سید حسین موسوی نام پدر : سید حسن تاریخ تولد : 1330 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/15 سن : 31 سال وضعیت تاهل…