نتایج در این بخش نمایش داده می شود

جانباز شهید ابراهیم خدابخشی

1مطلب موجود می باشد.
شهید ابراهیم خدابخشی
بسیج

شهید ابراهیم خدابخشی


جانباز شهید ابراهیم خدابخشی نام پدر : حسن تاریخ تولد :1339 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1385/08/19 سن : 46سال  محل شهادت:زرین شهر تاهل: متاهل…