نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خیبر

14مطلب موجود می باشد.
شهید احمد رضا کاردانی
پاسدار

شهید احمد رضا کاردانی


شهید احمد رضا کاردانی نام پدر : قدرت الله تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/9 سن : 20 سال وضعیت تاهل…

شهید حسین طاهرزاده
بسیج

شهید حسین طاهرزاده


شهید داوود مهدیان نام پدر : علی تاریخ تولد : 1344/07/10  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/06 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید عباس طغیانی
بسیج

شهید عباس طغیانی


شهید عباس طغیانی نام پدر : غلامعلی تاریخ تولد : 1346  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/09 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید داوود مهدیان
بسیج

شهید داوود مهدیان


شهید داوود مهدیان نام پدر : مرتضی تاریخ تولد : 1344/02/10  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/06 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مرتضی سلیمیان
بسیج

شهید مرتضی سلیمیان


شهید مرتضی سلیمیان نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1329/05/19 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/01/14 سن : 34 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید عباسعلی عبداللهی
بسیج

شهید عباسعلی عبداللهی


شهید عباسعلی عبداللهی نام پدر : غلامرضا تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/08 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید احمد رجایی
بسیج

شهید احمد رجایی


شهید احمد رجایی نام پدر : نصرالله تاریخ تولد : 1344/09/01 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/08 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مجتبی توانگر
ارتش

شهید مجتبی توانگر


شهید مجتبی توانگر نام پدر : علی تاریخ تولد : 1344/05/11  محل تولد : شهر ری تاریخ شهادت: 1363/02/12 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید غلامعباس ترابی
بسیج

شهید غلامعباس ترابی


شهید غلامعباس ترابی نام پدر : ضامن تاریخ تولد : 1346/01/12 محل تولد : چهارمحال و بختیاری تاریخ شهادت: 1361/08/12 سن : 16 سال وضعیت تاهل :…