نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشجو

5مطلب موجود می باشد.
شهید محمود طاهری
بسیج

شهید محمود طاهری


شهید محمود طاهری نام پدر :  رضا تاریخ تولد : 1344/04/21 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/20 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حیدر سلیمیان
پاسدار

شهید حیدر سلیمیان


شهید حیدر سلیمیان نام پدر : محمد علی تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/28 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید بهزاد خادمیان
بسیج

شهید بهزاد خادمیان


شهید بهزاد خادمیان نام پدر : قدرت الله تاریخ تولد : 1342/08/06 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/25 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…

شهید ابراهیم خسرویان
بسیج

شهید ابراهیم خسرویان


شهید ابراهیم خسرویان نام پدر : رحمت الله تاریخ تولد : 1344/09/15 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/01/11 سن : 22 سال وضعیت تاهل :…

شهید علی اصغر توانگر
بسیج

شهید علی اصغر توانگر


شهید علی اصغر توانگر نام پدر : شکرالله تاریخ تولد : 1343  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 22 سال وضعیت تاهل :…