نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زرین شهر

59مطلب موجود می باشد.
شهید اصغر شریفی
بسیج

شهید اصغر شریفی


شهید اصغر شریفی نام پدر : مهدیقلی تاریخ تولد : 1347/11/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/04/09 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علیرضا سبکتکین
بسیج

شهید علیرضا سبکتکین​


شهید علیرضا سبکتکین نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1348 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/03/22 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی خداوردی
ارتش

شهید علی خداوردی


شهید علی خداوردی نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/06/22 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید عبدالله عابدی
ارتش

شهید عبدالله عابدی


شهید عبدالله عابدی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/03/29 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/03/03 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید اسماعیل سلیمیان
بسیج

شهید اسماعیل سلیمیان


شهید اسماعیل سلیمیان نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1335/04/03 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/10 سن : 26 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)
ارتش

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)


شهید حمید سلیمیان نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/02 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید خیرالله رمضانی
رزمنده

شهید خیرالله رمضانی


شهید خیرالله رمضانی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1336 محل تولد :  زرین شهر  تاریخ شهادت: 1360/10/26 سن : 23 سال وضعیت تاهل : متاهل  محل…

شهید احمد رضا سلیمیان
بسیج

شهید احمد رضا سلیمیان


شهید احمد رضا سلیمیان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1339/07/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1360/09/09 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…

شهید محمد سلیمیان پور عرب
بسیج

شهید محمد سلیمیان پور عرب


شهید محمد سلیمیان پور عرب نام پدر : عباس تاریخ تولد : 1328/04/01 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1360/09/09 سن : 32 سال وضعیت تاهل…