نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سرباز

75مطلب موجود می باشد.
شهید غلامرضا عباسی
ارتش

شهید غلامرضا عباسی


شهید غلامرضا عباسی نام پدر : غلامعباس تاریخ تولد : 1339/03/02 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1360/12/26 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید ابراهیم پولادی
باغبهادران

شهید ابراهیم پولادی


شهید ابراهیم پولادی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/01/14 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/01/14 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید سید اصغر حسینی
زرین شهر

شهید سید اصغر حسینی


شهید سید اصغر حسینی نام پدر : سید محمد تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1372/02/10 سن : 20 سال وضعیت تاهل…

ارتش

شهید عباسعلی سالخورده


شهید عباسعلی سالخورده نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1350 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1369/10/17 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید ابراهیم یعقوبی
تیپ 91بقیه الله

شهید ابراهیم یعقوبی


شهید ابراهیم یعقوبی نام پدر : مانده علی تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1370/02/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید علی خداوردی
ارتش

شهید علی خداوردی


شهید علی خداوردی نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/06/22 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید عبدالله عابدی
ارتش

شهید عبدالله عابدی


شهید عبدالله عابدی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/03/29 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/03/03 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)
ارتش

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)


شهید حمید سلیمیان نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/02 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید خیرالله رمضانی
رزمنده

شهید خیرالله رمضانی


شهید خیرالله رمضانی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1336 محل تولد :  زرین شهر  تاریخ شهادت: 1360/10/26 سن : 23 سال وضعیت تاهل : متاهل  محل…