نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سرداران

2مطلب موجود می باشد.
پیگیری نصب تابلوهای تمثال سرداران شهید لنجان
اخبار موسسه

پیگیری نصب تابلوهای تمثال سرداران شهید لنجان در ورودی زرین شهر


با پیگیری های موسسه راویان فتح لنجان و هماهنگی های لازم، تابلوی های تمثال 5 سردار شهید شهرستان، در ورودی زرین شهر نصب گردید.

طراحی و چاپ و تولید تمثال سرداران و فرماندهان شهید2
اخبار موسسه

طراحی و چاپ و تولید تمثال سرداران و فرماندهان شهید لنجان


به همت موسسه راویان فتح 60/000 هزار برگ پوستر تمثال سرداران و فرماندهان شهید لنجان طراحی،چاپ در سطح شهرستان توزیع شد.