نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سردار شهید ابراهیم خلیلی

1مطلب موجود می باشد.
سردار شهید ابراهیم خلیلی
پاسدار

سردار شهید ابراهیم خلیلی


سردار شهید ابراهیم خلیلی نام پدر : مهدی تاریخ تولد : 1338/07/01 محل تولد : روستای نوگوران تاریخ شهادت: 1362/12/11 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…